Vi skickar kontinuerlig ut någon enkät mot ett sortiment från våra hyresgäster. I enkäten ställer vi bland övrigt frågor Ifall boendet, servicen och den totala nöjdheten tillsammans Stena Fastigheter såsom hyresvärd.Att knega såsom städare kan kungenfresta kroppen ett Fullständig del. Framför allting är det vågspel att ås samt n… Read More


Nbefinner sig En sak upphandlas ska städföretagen själva räkna ut hurdan stor fastigheten är. En firma som uppskattar arean åt mindre än den Faktiskt är, kan fastän ett högre timpris få en lägre totalkostnad för uppdraget, samt därmed segrar upphandlingen.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler samt ett klimatstatione… Read More


 Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet, utan saken där avflyttande får författa på ett bilaga åt det befintliga kontraktet. Här tar saken där kvarboende ensamt ansvar förut kontraktet.Vi äger samlat all våra ultimata tips stäv hurdan du såsom hyresgäst kan spara på ett klimatn genom smarta val hbefinner sig på vår webbp… Read More


We offer numerous types of making servicing and cleaning expert services to satisfy our shopper’s at any time changing requires. We're versatile and will customize our solutions to satisfy your requirements. We're going to work along with you to take care of your pristine impression.As the most effective Delaware cleaning corporation, The Maids i… Read More


Our environmentally friendly solutions will whisk absent dirt without leaving an effect on the natural environment, and our consideration to detail will depart you thinking why you didn’t get in touch with before.If it does, you happen to be ready to move in advance. If it isn't going to, You'll have to rethink how you've described your area of i… Read More